Nøkkeltall 2015 2014
Sum driftsinntekter 4 983 4 917
Sum driftskostnader -1 093 -1 217
Driftsresultat 3 890 3 700
Resultat før skatt 4 104 3 943
Årsresultat 3 029 2 879
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2015 2014
Varige driftsmidler 9 224 9 489
Omløpsmidler 15 263 12 457
Sum gjeld 3 155 2 547
Sum egenkapital 21 332 19 398
Sum egenkapital og gjeld 24 487 21 946
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kokstadveien 35 B AS
Orgnummer 993 110 892
Telefon (+47) 55 94 08 56
Telefaks (+47) 55 12 10 12
Besøksadresse Kokstadvegen 35 B, 5257 Kokstad
Postadresse Kokstadvegen 35 B, 5257 Kokstad

Nøkkelpersoner