Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -13 -13
Driftsresultat -13 -13
Resultat før skatt -230 -13
Årsresultat -230 -13
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 6 223
Sum gjeld 294 280
Sum egenkapital -266 -36
Sum egenkapital og gjeld 28 244
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M & H Management AS
Orgnummer 993 124 214
Besøksadresse Moneheia 88, 4656 Hamresanden
Postadresse Moneheia 88, 4656 Hamresanden

Nøkkelpersoner