Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -62 -14
Driftsresultat -62 -14
Resultat før skatt -62 -14
Årsresultat -62 -14
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 223 281
Sum gjeld 268 263
Sum egenkapital -23 39
Sum egenkapital og gjeld 245 302
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M & H Management AS
Orgnummer 993 124 214
Besøksadresse Moneheia 88, 4656 Hamresanden
Postadresse Moneheia 88, 4656 Hamresanden

Nøkkelpersoner