Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -13 -15
Driftsresultat -13 -15
Resultat før skatt -13 -15
Årsresultat -13 -15
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 4 524 4 496
Omløpsmidler 3 4
Sum gjeld 1 367 1 327
Sum egenkapital 3 160 3 172
Sum egenkapital og gjeld 4 527 4 499
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kverneland Næringspark X AS
Orgnummer 993 267 090
Telefon (+47) 51 68 12 80
Besøksadresse Kvålkroken 4, 4323 Sandnes
Postadresse Kvålkroken 4, 4323 Sandnes

Nøkkelpersoner