Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 100 100
Sum driftskostnader -6 -6
Driftsresultat 95 94
Resultat før skatt 95 94
Årsresultat 69 68
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 4 105 3 186
Omløpsmidler 125 125
Sum gjeld 1 131 124
Sum egenkapital 3 187 3 187
Sum egenkapital og gjeld 4 318 3 311
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kverneland Næringspark X AS
Orgnummer 993 267 090
Telefon (+47) 51 68 12 80
Besøksadresse Kvålkroken 4, 4323 Sandnes
Postadresse Kvålkroken 4, 4323 Sandnes

Nøkkelpersoner