Hundekjører Butikken Vom og Hundemat Avdeling Elverum AS

Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 5 629 5 843
Sum driftskostnader -5 343 -5 994
Driftsresultat 286 -151
Resultat før skatt 285 -150
Årsresultat 222 -118
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 684 1 330
Sum gjeld 1 038 689
Sum egenkapital 654 682
Sum egenkapital og gjeld 1 692 1 371
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Hundekjører Butikken Vom Og
Orgnummer 993 283 819
Telefon (+47) 926 41 999
E-post post@hundekjorerbutikken.no
Hjemmeside www.hundekjorerbutikken.no
Besøksadresse Grundsetvegen 8, 2406 Elverum
Postadresse Grundsetvegen 8, 2406 Elverum

Nøkkelpersoner