Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 290 55
Sum driftskostnader -697 -250
Driftsresultat -407 -195
Resultat før skatt -407 -195
Årsresultat -330 -176
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 589 1 715
Omløpsmidler 36 9
Sum gjeld 4 252 3 944
Sum egenkapital -2 028 -1 698
Sum egenkapital og gjeld 2 224 2 247
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Laurasia AS
Orgnummer 993 297 372
Besøksadresse Sjøgata 21, 8006 Bodø
Postadresse Postboks 78, 8001 Bodø

Nøkkelpersoner