Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Resultat før skatt 1 1
Årsresultat 1 1
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 72 72
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 72 72
Sum egenkapital og gjeld 72 72
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Norges Ingeniører AS
Orgnummer 993 423 416
Telefon (+47) 22 05 35 00
Telefaks (+47) 22 17 24 80
E-post epost@nito.no
Hjemmeside www.nito.no
Besøksadresse Lakkegata 3, 0187 Oslo
Postadresse Postboks 9100, 0133 Oslo

Nøkkelpersoner