Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 9 671 10 372
Sum driftskostnader -10 024 -9 720
Driftsresultat -353 652
Resultat før skatt -377 620
Årsresultat -377 454
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 427 2 207
Sum gjeld 1 950 1 314
Sum egenkapital 535 912
Sum egenkapital og gjeld 2 485 2 226
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Stjern Stål AS
Orgnummer 993 514 675
Telefon (+47) 72 53 06 00
Telefaks (+47) 72 53 06 40
Mobiltelefon (+47) 970 40 065
E-post post@stjern.no
Hjemmeside stjern-entreprenor.no
Besøksadresse Sjøvegen 10, 7170 Åfjord
Postadresse Sjøvegen 10, 7170 Åfjord

Nøkkelpersoner