Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 4 667 4 186
Sum driftskostnader -4 430 -4 230
Driftsresultat 237 -45
Resultat før skatt 214 -93
Årsresultat 151 -119
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 305 363
Omløpsmidler 398 510
Sum gjeld 608 814
Sum egenkapital 94 -57
Sum egenkapital og gjeld 702 757
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Z Kafe Svolvær AS
Orgnummer 993 624 268
Telefon (+47) 76 07 87 01
Besøksadresse Lofotgata 33, 8300 Svolvær
Postadresse c/o Amfisenteret, Lofotgata 33, 8300 Svolvær

Nøkkelpersoner