Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 3 919 4 295
Sum driftskostnader -3 766 -5 059
Driftsresultat 153 -765
Resultat før skatt 119 -786
Årsresultat 119 -825
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 59
Omløpsmidler 439 812
Sum gjeld 1 412 1 979
Sum egenkapital -973 -1 092
Sum egenkapital og gjeld 439 887
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Z Kafe Svolvær AS
Orgnummer 993 624 268
Telefon (+47) 76 07 87 01
Besøksadresse Lofotgata 33, 8300 Svolvær
Postadresse c/o Amfisenteret, Lofotgata 33, 8300 Svolvær

Nøkkelpersoner