Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 5 316 4 994
Sum driftskostnader -5 174 -4 799
Driftsresultat 142 194
Resultat før skatt -317 148
Årsresultat -320 102
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 115 220
Omløpsmidler 748 387
Sum gjeld 1 564 1 380
Sum egenkapital -123 197
Sum egenkapital og gjeld 1 441 1 577
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Z Kafe Svolvær AS
Orgnummer 993 624 268
Telefon (+47) 76 07 87 01
Besøksadresse Lofotgata 33, 8300 Svolvær
Postadresse c/o Amfisenteret, Lofotgata 33, 8300 Svolvær

Nøkkelpersoner