Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 2 635 18 626
Sum driftskostnader -3 054 -19 061
Driftsresultat -420 -434
Resultat før skatt 3 193 -484
Årsresultat 2 417 -368
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 199 1 709
Omløpsmidler 4 828 2 204
Sum gjeld 4 956 3 067
Sum egenkapital 1 516 1 298
Sum egenkapital og gjeld 6 472 4 366
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Profesjonell Bygg Tjeneste AS
Orgnummer 993 833 207
Telefon (+47) 33 48 49 69
Telefaks (+47) 22 18 20 01
E-post post@pbt.no
Hjemmeside www.pbt.no
Besøksadresse Østerøyveien 12, 3236 Sandefjord
Postadresse Østerøyveien 12,

Nøkkelpersoner