Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 782 773
Sum driftskostnader -343 -310
Driftsresultat 439 463
Resultat før skatt 362 366
Årsresultat 275 275
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 4 419 4 591
Omløpsmidler 1 597 1 082
Sum gjeld 4 744 4 676
Sum egenkapital 1 273 997
Sum egenkapital og gjeld 6 016 5 673
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Z Elektro AS
Orgnummer 994 085 794
Telefon (+47) 400 06 707
Telefaks (+47) 35 53 13 55
Hjemmeside www.zelektro.no/
Besøksadresse Rødmyrsvingen 84, 3735 Skien
Postadresse Postboks 2748 Kjørbekk, 3702 Skien

Nøkkelpersoner