Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 621 705
Sum driftskostnader -375 -329
Driftsresultat 245 375
Resultat før skatt 118 233
Årsresultat 86 170
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 4 779 4 936
Omløpsmidler 618 846
Sum gjeld 4 674 5 146
Sum egenkapital 723 636
Sum egenkapital og gjeld 5 397 5 782
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Z Elektro AS
Orgnummer 994 085 794
Telefon (+47) 400 06 707
Telefaks (+47) 35 53 13 55
Hjemmeside www.zelektro.no/
Besøksadresse Rødmyrsvingen 84, 3735 Skien
Postadresse Postboks 2748 Kjørbekk, 3702 Skien

Nøkkelpersoner