Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 641 645
Sum driftskostnader -357 -312
Driftsresultat 284 333
Resultat før skatt 235 265
Årsresultat 183 183
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 3 002 3 059
Omløpsmidler 1 453 1 111
Sum gjeld 3 663 3 561
Sum egenkapital 792 609
Sum egenkapital og gjeld 4 455 4 170
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Z Elektro AS
Orgnummer 994 085 794
Telefon (+47) 400 06 707
Telefaks (+47) 35 53 13 55
Hjemmeside www.zelektro.no/
Besøksadresse Rødmyrsvingen 84, 3735 Skien
Postadresse Postboks 2748 Kjørbekk, 3702 Skien

Nøkkelpersoner