Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 11 719 10 757
Sum driftskostnader -12 137 -11 424
Driftsresultat -419 -668
Resultat før skatt -653 -888
Årsresultat -653 -888
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 7 455 8 006
Omløpsmidler 3 171 3 089
Sum gjeld 9 052 8 921
Sum egenkapital 1 574 2 227
Sum egenkapital og gjeld 10 626 11 148
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Solbakk Tre AS
Orgnummer 994 211 188
Telefon (+47) 75 56 87 41
E-post solbakktre@gmail.com
Hjemmeside www.solbakktre.no
Besøksadresse Solbakk, 8114 Tollå
Postadresse Solbakk, 8114 Tollå

Nøkkelpersoner