Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 465 585
Sum driftskostnader -1 588 -583
Driftsresultat -123 1
Resultat før skatt -133 -11
Årsresultat -133 -11
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 52 102
Omløpsmidler 230 54
Sum gjeld 536 276
Sum egenkapital -254 -121
Sum egenkapital og gjeld 282 156
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Skolefoto AS
Orgnummer 994 391 038
Telefon (+47) 940 10 101
E-post post@skolefoto.as
Hjemmeside www.skolefoto.as
Besøksadresse Industrigata 13, 4632 Kristiansand S
Postadresse Postboks 1513 Lundsiden, 4688 Kristiansand S

Nøkkelpersoner