Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -1 -1
Driftsresultat -1 -1
Resultat før skatt -1 -1
Årsresultat -1 -1
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 0 0
Sum gjeld 407 406
Sum egenkapital -405 -404
Sum egenkapital og gjeld 3 3
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn L&l Invest AS
Orgnummer 994 449 699
Besøksadresse Hattemakerlia 175, 2019 Skedsmokorset
Postadresse Hattemakerlia 175, 2019 Skedsmokorset

Nøkkelpersoner