Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader 0 -1
Driftsresultat 0 -1
Resultat før skatt 0 -1
Årsresultat 0 -1
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 0
Sum gjeld 406 405
Sum egenkapital -403 -402
Sum egenkapital og gjeld 3 3
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn L&l Invest AS
Orgnummer 994 449 699
Besøksadresse Hattemakerlia 175, 2019 Skedsmokorset
Postadresse Hattemakerlia 175, 2019 Skedsmokorset

Nøkkelpersoner