Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 6 008 5 060
Sum driftskostnader -5 675 -5 194
Driftsresultat 333 -133
Resultat før skatt 301 -164
Årsresultat 249 -155
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 8 16
Omløpsmidler 1 042 819
Sum gjeld 727 786
Sum egenkapital 357 108
Sum egenkapital og gjeld 1 084 895
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn 4 U Matvarer AS
Orgnummer 994 495 798
Telefon (+47) 979 43 586
Besøksadresse Henrik Wergelands gate 4, 4612 Kristiansand S
Postadresse Henrik Wergelands gate 4, 4612 Kristiansand S

Nøkkelpersoner