Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 5 057 6 845
Sum driftskostnader -5 129 -6 940
Driftsresultat -73 -95
Resultat før skatt -113 -124
Årsresultat -82 -99
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 70 158
Omløpsmidler 764 830
Sum gjeld 622 663
Sum egenkapital 263 346
Sum egenkapital og gjeld 885 1 008
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn 4 U Matvarer AS
Orgnummer 994 495 798
Telefon (+47) 979 43 586
Besøksadresse Henrik Wergelands gate 4, 4612 Kristiansand S
Postadresse Henrik Wergelands gate 4, 4612 Kristiansand S

Nøkkelpersoner