Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 235 1 818
Sum driftskostnader -1 198 -1 296
Driftsresultat 37 521
Resultat før skatt -147 322
Årsresultat -209 242
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 10 306 10 615
Omløpsmidler 1 908 2 106
Sum gjeld 8 703 9 377
Sum egenkapital 3 511 3 345
Sum egenkapital og gjeld 12 214 12 721
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Frysjaveien 33 E AS
Orgnummer 994 535 242
Besøksadresse Frysjaveien 33 E, 0884 Oslo
Postadresse Frysjaveien 33 E, 0884 Oslo

Nøkkelpersoner