Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 2 019 1 666
Sum driftskostnader -1 397 -1 210
Driftsresultat 622 456
Resultat før skatt 480 287
Årsresultat 374 235
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 9 686 9 996
Omløpsmidler 1 153 925
Sum gjeld 6 719 8 250
Sum egenkapital 4 120 3 747
Sum egenkapital og gjeld 10 839 11 996
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Frysjaveien 33 E AS
Orgnummer 994 535 242
Besøksadresse Frysjaveien 33 E, 0884 Oslo
Postadresse Frysjaveien 33 E, 0884 Oslo

Nøkkelpersoner