Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 10 827 11 681
Sum driftskostnader -9 655 -10 038
Driftsresultat 1 172 1 642
Resultat før skatt 1 178 1 648
Årsresultat 927 1 279
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 476 383
Omløpsmidler 7 286 6 873
Sum gjeld 1 198 1 621
Sum egenkapital 6 563 5 635
Sum egenkapital og gjeld 7 761 7 256
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Buskerud Brannservice
Orgnummer 995 002 752
Telefon (+47) 32 82 08 52
Telefaks (+47) 32 82 48 75
E-post post@buskerud-brannservice.no
Hjemmeside www.buskerud-brannservice.no
Besøksadresse Olaf Bergers vei 23, 3022 Drammen
Postadresse Postboks 804, 3007 Drammen

Nøkkelpersoner