Nøkkeltall 2013 2012
Sum driftsinntekter 353 298
Sum driftskostnader -306 -364
Driftsresultat 47 -66
Resultat før skatt 45 -68
Årsresultat 45 -68
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2013 2012
Varige driftsmidler 0 3
Omløpsmidler 27 21
Sum gjeld 46 87
Sum egenkapital -19 -63
Sum egenkapital og gjeld 27 24
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn F & F Partner Vest
Orgnummer 995 533 421
Telefon (+47) 959 09 584
Mobiltelefon (+47) 959 09 584
Besøksadresse Ramsviksvegen 102, 5179 Godvik
Postadresse Ramsvikveien 102, 5179 Godvik

Nøkkelpersoner