Nøkkeltall 2015 2014
Sum driftsinntekter 1 496 4 238
Sum driftskostnader -2 065 -4 233
Driftsresultat -569 5
Resultat før skatt -575 1
Årsresultat -420 1
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2015 2014
Varige driftsmidler 56 141
Omløpsmidler 697 1 479
Sum gjeld 1 049 1 127
Sum egenkapital -190 599
Sum egenkapital og gjeld 859 1 726
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Byggservice P&p
Orgnummer 995 550 660
Telefon (+47) 454 07 119
Mobiltelefon (+47) 454 07 119
Besøksadresse Havsteinbakken 4A, 7021 Trondheim
Postadresse Ullins veg 29, 7033 Trondheim

Nøkkelpersoner