Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 4 238 132
Sum driftskostnader -4 233 -70
Driftsresultat 5 62
Resultat før skatt 1 62
Årsresultat 1 45
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 141 0
Omløpsmidler 1 479 13
Sum gjeld 1 127 13
Sum egenkapital 599 0
Sum egenkapital og gjeld 1 726 13
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Byggservice P&p
Orgnummer 995 550 660
Telefon (+47) 454 07 119
Mobiltelefon (+47) 454 07 119
Besøksadresse Havsteinbakken 4A, 7021 Trondheim
Postadresse Ullins veg 29, 7033 Trondheim

Nøkkelpersoner