Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 4 414 5 413
Sum driftskostnader -4 879 -5 764
Driftsresultat -466 -349
Resultat før skatt -6 -388
Årsresultat -105 -289
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 915 2 013
Sum gjeld 1 108 2 198
Sum egenkapital -179 -75
Sum egenkapital og gjeld 929 2 123
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Marine Q AS
Orgnummer 995 561 484
Telefon (+47) 70 08 31 60
Besøksadresse Rådhusgata 4, 6090 Fosnavåg
Postadresse Kvithaugsmyra 20, 6092 Fosnavåg

Nøkkelpersoner