Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -14 -15
Driftsresultat -14 -15
Resultat før skatt 217 0
Årsresultat 217 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 865 590
Sum gjeld 6 176 6 119
Sum egenkapital 2 063 1 846
Sum egenkapital og gjeld 8 239 7 964
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M&u Holding AS
Orgnummer 995 606 259
Telefon (+47) 911 24 181
Mobiltelefon (+47) 911 24 181
Besøksadresse Nordåsvegen 45 A, 2387 Brumunddal
Postadresse Nordåsvegen 45 A, 2387 Brumunddal

Nøkkelpersoner