Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -18 -16
Driftsresultat -18 -16
Resultat før skatt 462 654
Årsresultat 462 654
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 104 1 275
Sum gjeld 5 298 5 932
Sum egenkapital 3 179 2 717
Sum egenkapital og gjeld 8 477 8 649
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M&u Holding AS
Orgnummer 995 606 259
Telefon (+47) 911 24 181
Mobiltelefon (+47) 911 24 181
Besøksadresse Nordåsvegen 45 A, 2387 Brumunddal
Postadresse Nordåsvegen 45 A, 2387 Brumunddal

Nøkkelpersoner