Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -24 -21
Driftsresultat -24 -21
Resultat før skatt 347 658
Årsresultat 347 658
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 276 1 192
Sum gjeld 4 063 4 327
Sum egenkapital 4 586 4 239
Sum egenkapital og gjeld 8 650 8 565
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M&u Holding AS
Orgnummer 995 606 259
Telefon (+47) 911 24 181
Mobiltelefon (+47) 911 24 181
Besøksadresse Nordåsvegen 45 A, 2387 Brumunddal
Postadresse Nordåsvegen 45 A, 2387 Brumunddal

Nøkkelpersoner