Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 2 035 4 186
Sum driftskostnader -2 360 -3 199
Driftsresultat -325 986
Resultat før skatt -326 986
Årsresultat -326 718
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 36 0
Omløpsmidler 736 1 497
Sum gjeld 285 690
Sum egenkapital 499 824
Sum egenkapital og gjeld 784 1 514
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Green Rock AS
Orgnummer 996 760 170
Telefon (+47) 959 88 988
Mobiltelefon (+47) 959 88 988
E-post jan@greenrock.no
Hjemmeside www.greenrock.no
Besøksadresse Hordnesvegen 260, 5244 Fana
Postadresse Hordnesvegen 260, 5244 Fana

Nøkkelpersoner