Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 31 488 17 203
Sum driftskostnader -29 733 -15 777
Driftsresultat 1 755 1 427
Resultat før skatt 1 766 1 333
Årsresultat 1 378 952
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 248 351
Omløpsmidler 10 325 8 390
Sum gjeld 6 144 6 077
Sum egenkapital 4 537 3 159
Sum egenkapital og gjeld 10 681 9 237
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Reftec AS
Orgnummer 996 926 885
Telefon (+47) 72 90 00 70
Telefaks (+47) 73 10 39 55
E-post post@reftec.no
Hjemmeside www.reftec.no
Besøksadresse Vestre Rosten 85, 7075 Tiller
Postadresse Vestre Rosten 85, 7075 Tiller

Nøkkelpersoner