Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 421 555
Sum driftskostnader -703 -938
Driftsresultat -283 -383
Resultat før skatt -242 -384
Årsresultat -242 -384
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 64 112
Omløpsmidler 138 611
Sum gjeld 30 310
Sum egenkapital 172 413
Sum egenkapital og gjeld 202 723
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Aase & Garpestad AS
Orgnummer 996 998 339
Telefon (+47) 481 42 769
Mobiltelefon (+47) 481 42 769
Besøksadresse Åsevegen 100, 4343 Orre
Postadresse Åsevegen 100, 4343 Orre

Nøkkelpersoner