Nøkkeltall 2015 2014
Sum driftsinntekter 14 389 13 815
Sum driftskostnader -13 105 -13 494
Driftsresultat 1 284 320
Resultat før skatt 1 345 416
Årsresultat 980 303
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2015 2014
Varige driftsmidler 253 225
Omløpsmidler 4 753 3 663
Sum gjeld 2 965 1 869
Sum egenkapital 1 991 1 811
Sum egenkapital og gjeld 4 956 3 680
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bedriftshelsetjenesten Innlandet AS
Orgnummer 997 067 258
Telefon (+47) 61 27 92 00
Telefaks (+47) 61 27 92 01
E-post post@bht-innlandet.no
Hjemmeside www.bht-innlandet.no
Besøksadresse Elvegata 19 , 2609 Lillehammer
Postadresse Elvegata 19, 2609 Lillehammer

Nøkkelpersoner