Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -10 -9
Driftsresultat -10 -9
Resultat før skatt 36 -22
Årsresultat 36 -22
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 0 0
Sum gjeld 507 540
Sum egenkapital 58 22
Sum egenkapital og gjeld 565 562
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Norvestor Vi F&f Feeder AS
Orgnummer 997 317 637
Telefon (+47) 23 00 07 00
Telefaks (+47) 23 00 07 01
E-post contact@norvestor.com
Besøksadresse Roald Amundsens gate 6, 0161 Oslo
Postadresse Postboks 1223 Vika, 0110 Oslo

Nøkkelpersoner