Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -10 -20
Driftsresultat -10 -20
Resultat før skatt -15 -9
Årsresultat -15 -9
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 0 0
Sum gjeld 305 256
Sum egenkapital 44 59
Sum egenkapital og gjeld 349 315
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Norvestor Vi F&f Feeder AS
Orgnummer 997 317 637
Telefon (+47) 23 00 07 00
Telefaks (+47) 23 00 07 01
E-post contact@norvestor.com
Besøksadresse Roald Amundsens gate 6, 0161 Oslo
Postadresse Postboks 1223 Vika, 0110 Oslo

Nøkkelpersoner