Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -10 -11
Driftsresultat -10 -11
Resultat før skatt -10 -11
Årsresultat -10 -11
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 3 4
Sum gjeld 72 23
Sum egenkapital -28 -18
Sum egenkapital og gjeld 44 5
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M & U Scott AS
Orgnummer 997 409 183
Telefon (+47) 900 28 442
Mobiltelefon (+47) 900 28 442
E-post scottmi@live.com
Besøksadresse Tanumveien 115, 1341 Slependen
Postadresse Tanumveien 115, 1341 Slependen

Nøkkelpersoner