Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 145
Sum driftskostnader -2 -263
Driftsresultat -2 -118
Resultat før skatt -2 -118
Årsresultat -2 -132
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 15
Sum gjeld 41 103
Sum egenkapital -41 -39
Sum egenkapital og gjeld -1 63
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M & U Scott AS
Orgnummer 997 409 183
Telefon (+47) 900 28 442
Mobiltelefon (+47) 900 28 442
E-post scottmi@live.com
Besøksadresse Tanumveien 115, 1341 Slependen
Postadresse Tanumveien 115, 1341 Slependen

Nøkkelpersoner