Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 63
Sum driftskostnader -20 -1
Driftsresultat -20 61
Resultat før skatt -20 64
Årsresultat -20 64
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 3 31
Sum gjeld 2 10
Sum egenkapital 3 23
Sum egenkapital og gjeld 5 33
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn M & U Scott AS
Orgnummer 997 409 183
Telefon (+47) 900 28 442
Mobiltelefon (+47) 900 28 442
E-post scottmi@live.com
Besøksadresse Tanumveien 115, 1341 Slependen
Postadresse Tanumveien 115, 1341 Slependen

Nøkkelpersoner