Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 342 2 001
Sum driftskostnader -1 215 -2 113
Driftsresultat 127 -112
Resultat før skatt 114 -120
Årsresultat 84 -90
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 704 1 810
Sum gjeld 303 547
Sum egenkapital 1 401 1 316
Sum egenkapital og gjeld 1 704 1 864
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Tbk Service AS
Orgnummer 997 625 684
Telefon (+47) 408 68 988
Mobiltelefon (+47) 916 40 843
E-post post@polarclamps.no
Besøksadresse Arnebyvegen 22, 7024 Trondheim
Postadresse Arnebyvegen 22, 7024 Trondheim

Nøkkelpersoner