Nøkkeltall 2012
Sum driftsinntekter 594
Sum driftskostnader -174
Driftsresultat 419
Resultat før skatt 419
Årsresultat 298
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2012
Varige driftsmidler 160
Omløpsmidler 49
Sum gjeld 344
Sum egenkapital 298
Sum egenkapital og gjeld 642
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn D&d Norway Limited
Orgnummer 997 736 915
Besøksadresse Linderudsletta 5 B, 0593 Oslo
Postadresse Linderudsletta 5 B, 0593 Oslo

Nøkkelpersoner