Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 10 622 8 911
Sum driftskostnader -10 544 -9 059
Driftsresultat 79 -220
Resultat før skatt 60 -245
Årsresultat 40 -191
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 039 1 718
Sum gjeld 2 076 1 626
Sum egenkapital 328 288
Sum egenkapital og gjeld 2 403 1 914
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Murmester Oddvar Johannessen AS
Orgnummer 997 751 906
Telefon (+47) 908 44 579
Telefaks (+47) 33 45 15 05
E-post oddvar.johannessen@sfjbb.net
Hjemmeside ojmur.no
Besøksadresse Vokterveien 41, 3218 Sandefjord
Postadresse Vokterveien 41, 3218 Sandefjord

Nøkkelpersoner