Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 34 510 28 766
Sum driftskostnader -41 610 -38 767
Driftsresultat -7 100 -10 001
Resultat før skatt -5 898 -13 034
Årsresultat -5 898 -13 034
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 16 974 16 585
Omløpsmidler 10 958 7 907
Sum gjeld 65 633 56 458
Sum egenkapital -37 316 -31 419
Sum egenkapital og gjeld 28 317 25 039
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ischebeck Nordic AS
Orgnummer 997 777 212
Telefon (+47) 69 28 29 00
Telefaks (+47) 67 42 31 53
Mobiltelefon (+47) 907 72 140
E-post tore@ischebeck.no
Hjemmeside www.ischebeck.no
Besøksadresse Sognshøy Næringspark, 1640 Råde
Postadresse Granheimveien 7, 1580 Rygge

Nøkkelpersoner