Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 230 168 149 515
Sum driftskostnader -241 703 -188 197
Driftsresultat -11 534 -38 682
Resultat før skatt -11 565 -38 761
Årsresultat -20 126 -30 250
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 13 17
Omløpsmidler 16 165 23 851
Sum gjeld 70 891 67 016
Sum egenkapital -54 714 -34 587
Sum egenkapital og gjeld 16 178 32 429
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Havyard Production & Service Sp Z
Orgnummer 997 835 913
Telefon (+47) 958 31 048
Mobiltelefon (+47) 958 31 048
E-post nedim.jakupovic@havyard.com
Hjemmeside www.havyard.com
Besøksadresse Havyard, 6953 Leirvik i Sogn
Postadresse Havyard, 6953 Leirvik i Sogn

Nøkkelpersoner