Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 2 894 2 592
Sum driftskostnader -2 667 -2 429
Driftsresultat 228 164
Resultat før skatt 194 121
Årsresultat 190 121
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 103 571
Omløpsmidler 377 394
Sum gjeld 1 402 1 078
Sum egenkapital 77 -113
Sum egenkapital og gjeld 1 479 965
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn K & K Transport Service AS
Orgnummer 998 033 519
Telefon (+47) 905 37 994
Besøksadresse Amtmannsgata 9 A, 9800 Vadsø
Postadresse Amtmannsgata 9 A, 9800 Vadsø

Nøkkelpersoner