Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 3 069 3 056
Sum driftskostnader -3 043 -2 938
Driftsresultat 27 119
Resultat før skatt -17 76
Årsresultat -17 76
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 806 777
Omløpsmidler 356 389
Sum gjeld 1 278 1 266
Sum egenkapital -117 -100
Sum egenkapital og gjeld 1 162 1 166
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn K & K Transport Service AS
Orgnummer 998 033 519
Telefon (+47) 905 37 994
Besøksadresse Amtmannsgata 9 A, 9800 Vadsø
Postadresse Amtmannsgata 9 A, 9800 Vadsø

Nøkkelpersoner