Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 2 464 2 567
Sum driftskostnader -2 536 -2 776
Driftsresultat -72 -209
Resultat før skatt -159 -306
Årsresultat -159 -279
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 1 063 1 596
Omløpsmidler 325 423
Sum gjeld 1 621 2 093
Sum egenkapital -234 -74
Sum egenkapital og gjeld 1 388 2 018
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn K & K Transport Service AS
Orgnummer 998 033 519
Telefon (+47) 905 37 994
Besøksadresse Amtmannsgata 9 A, 9800 Vadsø
Postadresse Amtmannsgata 9 A, 9800 Vadsø

Nøkkelpersoner