Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 2 972 1 136
Sum driftskostnader -2 989 -1 100
Driftsresultat -18 37
Resultat før skatt -33 24
Årsresultat -30 18
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 326 343
Omløpsmidler 719 359
Sum gjeld 946 573
Sum egenkapital 99 129
Sum egenkapital og gjeld 1 045 702
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn E & E Bygg Og Restaurering AS
Orgnummer 998 092 752
Telefon (+47) 954 48 033
Mobiltelefon (+47) 954 48 033
Hjemmeside www.derdubor.no
Besøksadresse Gardvegen, 2642 Kvam
Postadresse Gardvegen, 2642 Kvam

Nøkkelpersoner