Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 206 844
Sum driftskostnader -1 187 -817
Driftsresultat 19 28
Resultat før skatt 14 28
Årsresultat 11 20
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 128 17
Omløpsmidler 272 187
Sum gjeld 289 103
Sum egenkapital 111 100
Sum egenkapital og gjeld 401 203
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn E & E Bygg Og Restaurering AS
Orgnummer 998 092 752
Telefon (+47) 954 48 033
Mobiltelefon (+47) 954 48 033
Hjemmeside www.derdubor.no
Besøksadresse Gardvegen, 2642 Kvam
Postadresse Gardvegen, 2642 Kvam

Nøkkelpersoner