Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 2 558 4 212
Sum driftskostnader -2 555 -3 894
Driftsresultat 3 317
Resultat før skatt -17 310
Årsresultat -17 249
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 168 192
Omløpsmidler 468 868
Sum gjeld 580 987
Sum egenkapital 56 73
Sum egenkapital og gjeld 636 1 060
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Holmedal Blikk AS
Orgnummer 998 127 122
Telefon (+47) 486 07 837
E-post post@holmedalblikk.no
Hjemmeside www.holmedalblikk.no
Besøksadresse Nedre Lønborg 20, 5039 Bergen
Postadresse Nedre Lønborg 20, 5039 Bergen

Nøkkelpersoner