Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 17 351 20 076
Sum driftskostnader -16 578 -18 015
Driftsresultat 773 2 061
Resultat før skatt 771 2 037
Årsresultat 580 1 483
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 241 341
Omløpsmidler 4 370 5 836
Sum gjeld 4 282 4 524
Sum egenkapital 333 1 653
Sum egenkapital og gjeld 4 615 6 177
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn G&g Brothers AS
Orgnummer 998 314 658
Telefon (+47) 980 55 253
Mobiltelefon (+47) 980 55 253
E-post ggbrothers.as@gmail.com
Hjemmeside www.ggbrothers.no
Besøksadresse Per Krohgs vei 4, 1065 Oslo
Postadresse Per Krohgs vei 4, 1065 Oslo

Nøkkelpersoner