Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 13 815 10 084
Sum driftskostnader -12 221 -9 044
Driftsresultat 1 594 1 040
Resultat før skatt 1 571 1 038
Årsresultat 1 146 747
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 441 0
Omløpsmidler 5 322 2 845
Sum gjeld 3 793 2 040
Sum egenkapital 1 970 824
Sum egenkapital og gjeld 5 763 2 865
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn G&g Brothers AS
Orgnummer 998 314 658
Telefon (+47) 980 55 253
Mobiltelefon (+47) 980 55 253
E-post ggbrothers.as@gmail.com
Hjemmeside www.ggbrothers.no
Besøksadresse Per Krohgs vei 4, 1065 Oslo
Postadresse Per Krohgs vei 4, 1065 Oslo

Nøkkelpersoner