Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 2 256 3 455
Sum driftskostnader -1 991 -3 469
Driftsresultat 266 -14
Resultat før skatt 211 -54
Årsresultat 144 -6
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 93 104
Omløpsmidler 1 654 1 480
Sum gjeld 2 108 2 119
Sum egenkapital 65 -79
Sum egenkapital og gjeld 2 173 2 040
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Prodata Design AS
Orgnummer 998 541 832
Telefon (+47) 952 35 508
E-post post@skiltsentralen.no
Hjemmeside www.skiltsentralen.no/
Besøksadresse Kirkegaten 1, 9900 Kirkenes
Postadresse Postboks 344, 9915 Kirkenes

Nøkkelpersoner