Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 4 097 1 931
Sum driftskostnader -4 492 -1 713
Driftsresultat -396 218
Resultat før skatt -402 217
Årsresultat -402 156
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 1 164 57
Omløpsmidler 1 490 792
Sum gjeld 2 906 490
Sum egenkapital -42 360
Sum egenkapital og gjeld 2 864 850
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn P&p Produksjoner AS
Orgnummer 998 610 540
Telefon (+47) 483 10 610
Besøksadresse Johan Berentsens vei 65, 5160 Laksevåg
Postadresse Vågedalen 32, 5163 Laksevåg

Nøkkelpersoner