Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 11 032 7 102
Sum driftskostnader -9 128 -6 597
Driftsresultat 1 904 505
Resultat før skatt 1 896 496
Årsresultat 1 322 445
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 480 1 479
Omløpsmidler 3 412 1 494
Sum gjeld 3 319 2 776
Sum egenkapital 1 725 403
Sum egenkapital og gjeld 5 045 3 179
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn P&p Produksjoner AS
Orgnummer 998 610 540
Telefon (+47) 483 10 610
Besøksadresse Johan Berentsens vei 65, 5160 Laksevåg
Postadresse Vågedalen 32, 5163 Laksevåg

Nøkkelpersoner