Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 35 577 11 430
Sum driftskostnader -33 476 -11 455
Driftsresultat 2 100 -25
Resultat før skatt 1 -1 861
Årsresultat 1 -1 861
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 3 384 3 281
Omløpsmidler 19 225 23 270
Sum gjeld 26 186 28 583
Sum egenkapital -2 031 -2 032
Sum egenkapital og gjeld 24 154 26 551
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Aasheim Bygg Og Eiendomsprosjekt AS
Orgnummer 998 700 752
Telefon (+47) 63 99 41 19
Telefaks (+47) 63 99 40 71
Mobiltelefon (+47) 951 50 648
E-post frank.aasheim@norhusnorge.no
Hjemmeside www.huspro.no
Besøksadresse Sandholt Næringsbygg Mauravegen 4, 2032 Maura
Postadresse Mauravegen 4, 2032 Maura

Nøkkelpersoner