Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -4 -7
Driftsresultat -4 -7
Resultat før skatt -4 -7
Årsresultat -4 -7
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 2
Sum gjeld 31 28
Sum egenkapital 505 509
Sum egenkapital og gjeld 535 537
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn K & K Eiendomsutvikling AS
Orgnummer 998 849 993
Besøksadresse v/Øyvind Kvikstadhagen Almslivegen 37A, 2372 Brøttum
Postadresse v/Øyvind Kvikstadhagen Almslivegen 37 A, 2372 Brøttum

Nøkkelpersoner