Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -5 -4
Driftsresultat -5 -4
Resultat før skatt 1 168 -4
Årsresultat 1 168 -4
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 390 0
Omløpsmidler 1 318 1
Sum gjeld 505 35
Sum egenkapital 1 203 501
Sum egenkapital og gjeld 1 708 535
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn K & K Eiendomsutvikling AS
Orgnummer 998 849 993
Besøksadresse v/Øyvind Kvikstadhagen Almslivegen 37A, 2372 Brøttum
Postadresse v/Øyvind Kvikstadhagen Almslivegen 37 A, 2372 Brøttum

Nøkkelpersoner