Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 5 180 0
Sum driftskostnader -4 747 -16
Driftsresultat 433 -16
Resultat før skatt 367 -16
Årsresultat 306 -16
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 245 490
Omløpsmidler 5 366 745
Sum gjeld 4 551 81
Sum egenkapital 1 060 1 154
Sum egenkapital og gjeld 5 611 1 235
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn K & K Eiendomsutvikling AS
Orgnummer 998 849 993
Besøksadresse v/Øyvind Kvikstadhagen Almslivegen 37A, 2372 Brøttum
Postadresse v/Øyvind Kvikstadhagen Almslivegen 37 A, 2372 Brøttum

Nøkkelpersoner