Nøkkeltall 2013 2012
Sum driftsinntekter 2 835 241
Sum driftskostnader -2 240 -250
Driftsresultat 596 -9
Resultat før skatt 553 -9
Årsresultat 401 -9
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2013 2012
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 888 34
Sum gjeld 466 14
Sum egenkapital 421 21
Sum egenkapital og gjeld 888 34
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Pizza Planeten Bar AS
Orgnummer 998 911 117
Telefon (+47) 22 76 07 07
E-post pizza@pizzaplaneten.no
Hjemmeside www.pizzaplaneten.no
Besøksadresse Plogveien 6, 0679 Oslo
Postadresse Plogveien 6 104, 0679 Oslo

Nøkkelpersoner