Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 16 443 15 558
Sum driftskostnader -14 712 -14 469
Driftsresultat 1 731 1 088
Resultat før skatt 1 622 926
Årsresultat 1 215 677
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 433 499
Omløpsmidler 2 986 2 711
Sum gjeld 5 041 6 751
Sum egenkapital 2 844 1 629
Sum egenkapital og gjeld 7 886 8 381
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Råd & Regnskap Drøbak AS
Orgnummer 999 235 492
Telefon (+47) 21 62 70 00
Telefaks (+47) 85 02 95 00
E-post post@rr-as.no
Hjemmeside www.rr-as.no
Besøksadresse Seiersten Sentrum 3, 1443 Drøbak
Postadresse Seiersten Sentrum 3, 1443 Drøbak

Nøkkelpersoner