Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 801 2 102
Sum driftskostnader -892 -769
Driftsresultat 909 1 334
Resultat før skatt 908 1 335
Årsresultat 662 966
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 118 1 930
Sum gjeld 418 1 892
Sum egenkapital 701 39
Sum egenkapital og gjeld 1 118 1 930
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn R And R Associates AS
Orgnummer 999 238 386
E-post rajeshkumar5672@hotmail.com
Besøksadresse Stokkaveien 26, 4024 Stavanger
Postadresse Stokkaveien 26, 4024 Stavanger

Nøkkelpersoner