Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 1 477
Sum driftskostnader -213 -1 591
Driftsresultat -212 -114
Resultat før skatt -212 -115
Årsresultat -212 -115
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 125 671
Sum gjeld 82 415
Sum egenkapital 43 256
Sum egenkapital og gjeld 125 671
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn R And R Associates AS
Orgnummer 999 238 386
E-post rajeshkumar5672@hotmail.com
Besøksadresse Stokkaveien 26, 4024 Stavanger
Postadresse Stokkaveien 26, 4024 Stavanger

Nøkkelpersoner