Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 5 259 5 327
Sum driftskostnader -2 845 -2 787
Driftsresultat 2 415 2 540
Resultat før skatt 2 443 2 053
Årsresultat 1 839 1 366
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 391 655
Omløpsmidler 4 146 3 801
Sum gjeld 1 320 938
Sum egenkapital 4 217 3 519
Sum egenkapital og gjeld 5 537 4 456
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Trondheimsgynekologene - Gynekolog Kristin Offerdal AS
Orgnummer 999 535 984
Telefon (+47) 73 90 08 90
Mobiltelefon (+47) 414 18 368
E-post kristin@kristinofferdal.no
Hjemmeside www.trondheimsgynekologene.no/
Besøksadresse Toppen Helsesenter Falkenborgvegen 9, 7044 Trondheim
Postadresse Falkenborgvegen 9, 7044 Trondheim

Nøkkelpersoner