Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 4
Sum driftskostnader -21 -24
Driftsresultat -21 -19
Resultat før skatt -20 -19
Årsresultat -16 -14
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 251 303
Sum gjeld 14 45
Sum egenkapital 247 262
Sum egenkapital og gjeld 261 307
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Møllerodden Certification AS
Orgnummer 999 564 143
Telefon (+47) 52 70 81 00
Telefaks (+47) 52 70 31 25
E-post post@mollerodden.no
Hjemmeside mollerodden.no/certification
Besøksadresse Longhammervegen 15, 5536 Haugesund
Postadresse Longhammarvegen 15, 5536 Haugesund

Nøkkelpersoner