Nøkkeltall 2015 2014
Sum driftsinntekter 2 656 3 515
Sum driftskostnader -2 744 -3 639
Driftsresultat -88 -124
Resultat før skatt -92 -124
Årsresultat -78 -124
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2015 2014
Varige driftsmidler 38 58
Omløpsmidler 268 510
Sum gjeld 353 523
Sum egenkapital -33 45
Sum egenkapital og gjeld 320 568
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn T10 Rør AS
Orgnummer 999 615 821
Telefon (+47) 466 54 602
Mobiltelefon (+47) 466 54 602
E-post post@t10.no
Hjemmeside www.t10.no
Besøksadresse Revheimsveien 289 B, 4048 Hafrsfjord
Postadresse Revheimsveien 289 B, 4048 Hafrsfjord

Nøkkelpersoner