Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 265 1 451
Sum driftskostnader -652 -1 367
Driftsresultat 613 84
Resultat før skatt 592 2
Årsresultat 432 -42
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 1 323 1 701
Omløpsmidler 593 449
Sum gjeld 2 262 1 586
Sum egenkapital 6 923 7 000
Sum egenkapital og gjeld 9 185 8 585
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Blokken Skipsverft AS
Orgnummer 810 684 402
Telefon (+47) 76 12 27 10
Telefaks (+47) 76 12 64 70
Hjemmeside www.blokken.no
Besøksadresse Blokken, 8406 Sortland
Postadresse Blokken, 8406 Sortland

Nøkkelpersoner