Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 432 1 415
Sum driftskostnader -605 -1 775
Driftsresultat 827 -360
Resultat før skatt 773 -341
Årsresultat 545 -324
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 332 1 590
Omløpsmidler 461 505
Sum gjeld 6 148 2 027
Sum egenkapital 6 785 6 599
Sum egenkapital og gjeld 12 933 8 625
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Blokken Skipsverft AS
Orgnummer 810 684 402
Telefon (+47) 76 12 27 10
Telefaks (+47) 76 12 64 70
Hjemmeside www.blokken.no
Besøksadresse Blokken, 8406 Sortland
Postadresse Blokken, 8406 Sortland

Nøkkelpersoner