Nøkkeltall 2018 2017
Sum driftsinntekter 1 269 1 702
Sum driftskostnader -571 -1 037
Driftsresultat 698 664
Resultat før skatt 536 473
Årsresultat 380 326
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2018 2017
Varige driftsmidler 958 1 129
Omløpsmidler 42 293
Sum gjeld 3 574 3 859
Sum egenkapital 8 729 8 708
Sum egenkapital og gjeld 12 303 12 567
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Blokken Skipsverft AS
Orgnummer 810 684 402
Telefon (+47) 76 12 27 10
Telefaks (+47) 76 12 64 70
Hjemmeside www.blokken.no
Besøksadresse Blokken, 8406 Sortland
Postadresse Blokken, 8406 Sortland

Nøkkelpersoner