Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 11
Sum driftskostnader -20 -11
Driftsresultat -20 1
Resultat før skatt -20 1
Årsresultat -20 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 0 75
Sum gjeld 2 2
Sum egenkapital 53 73
Sum egenkapital og gjeld 55 75
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Høytrykkskjempen AS
Orgnummer 811 767 832
Telefon (+47) 63 89 16 00
Telefaks (+47) 63 89 16 01
Mobiltelefon (+47) 942 22 117
Besøksadresse Fetveien 33, 2007 Kjeller
Postadresse Fetveien 33, 2007 Kjeller

Nøkkelpersoner