Nøkkeltall 2018 2017
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -19 -13
Driftsresultat -19 -13
Resultat før skatt -19 -13
Årsresultat -19 -13
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2018 2017
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 8 27
Sum gjeld 11 11
Sum egenkapital -2 17
Sum egenkapital og gjeld 8 27
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Høytrykkskjempen AS
Orgnummer 811 767 832
Telefon (+47) 63 89 16 00
Telefaks (+47) 63 89 16 01
Mobiltelefon (+47) 942 22 117
Besøksadresse Fetveien 33, 2007 Kjeller
Postadresse Fetveien 33, 2007 Kjeller

Nøkkelpersoner