Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -17 -10
Driftsresultat -17 -10
Resultat før skatt -16 -7
Årsresultat -16 -7
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 32 46
Sum gjeld 2 0
Sum egenkapital 30 46
Sum egenkapital og gjeld 32 46
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Høytrykkskjempen AS
Orgnummer 811 767 832
Telefon (+47) 63 89 16 00
Telefaks (+47) 63 89 16 01
Mobiltelefon (+47) 942 22 117
Besøksadresse Fetveien 33, 2007 Kjeller
Postadresse Fetveien 33, 2007 Kjeller

Nøkkelpersoner