Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 15 400 15 142
Sum driftskostnader -14 541 -15 190
Driftsresultat 858 -48
Resultat før skatt -2 618 2 854
Årsresultat -1 967 3 702
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 79 528 78 455
Omløpsmidler 10 159 10 230
Sum gjeld 121 400 117 726
Sum egenkapital 6 601 15 607
Sum egenkapital og gjeld 128 000 133 333
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Grevstad A O Eiendom AS
Orgnummer 812 084 062
Telefon (+47) 916 65 468
Mobiltelefon (+47) 916 65 468
E-post birger.grevstad@copas.no
Besøksadresse Vestre Torggaten 18, 5015 Bergen
Postadresse Vestre Torggaten 18, 5015 Bergen

Nøkkelpersoner