Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 21 529 14 421
Sum driftskostnader -16 780 -10 637
Driftsresultat 4 749 3 785
Resultat før skatt 10 037 216
Årsresultat 10 428 159
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 168 129 77 244
Omløpsmidler 15 558 5 793
Sum gjeld 184 353 116 623
Sum egenkapital 21 482 3 859
Sum egenkapital og gjeld 205 835 120 482
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Grevstad A O Eiendom AS
Orgnummer 812 084 062
Telefon (+47) 916 65 468
Mobiltelefon (+47) 916 65 468
E-post birger.grevstad@copas.no
Besøksadresse Vestre Torggaten 18, 5015 Bergen
Postadresse Vestre Torggaten 18, 5015 Bergen

Nøkkelpersoner