Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 22 688 22 250
Sum driftskostnader -49 598 -36 940
Driftsresultat -26 910 -14 690
Resultat før skatt 53 521 49 271
Årsresultat 53 868 48 199
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 173 780 183 003
Omløpsmidler 425 565 428 523
Sum gjeld 509 968 556 517
Sum egenkapital 387 276 354 074
Sum egenkapital og gjeld 897 244 910 591
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Gyldendal ASA
Orgnummer 812 206 222
Telefon (+47) 22 03 41 00
Telefaks (+47) 22 03 41 05
E-post gyldendalasa@gyldendal.no
Hjemmeside www.gyldendalasa.no
Besøksadresse Sehesteds gate 4, 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6860 St.Olavs plass, 0130 Oslo

Nøkkelpersoner