Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 5 555 5 340
Sum driftskostnader -2 682 -2 116
Driftsresultat 2 873 3 223
Resultat før skatt 2 961 3 260
Årsresultat 2 249 2 491
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 31 022 31 708
Omløpsmidler 7 521 4 763
Sum gjeld 3 619 4 012
Sum egenkapital 37 114 35 105
Sum egenkapital og gjeld 40 732 39 117
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn JVB
Orgnummer 813 239 132
E-post jvb@jvb.no
Besøksadresse Jernbanevegen 7, 2900 Fagernes
Postadresse Postboks 123, 2901 Fagernes

Nøkkelpersoner